Branding

This is a debugging block

Header First

This is a debugging block

Sidebar First

This is a debugging block

Terug

Nieuws / De digitale kloof gedicht?

Inhoud

This is a debugging block

donderdag, 14 november 2013

  De paper over ‘digitale ongelijkheid bij jongeren’ van Jo Tondeur geeft het resultaat weer van onderzoek dat aan de Gentse universiteit werd verricht en gaat in op belang van ICT-competenties en de rol van onderwijs hierin.

Iedereen merkt dat het gebruik van ICT toepassingen meer en meer in onze dagdagelijkse taken infiltreren, maar is dit voor iedereen even normaal om hier toegang tot te hebben en het adequaat te gebruiken.

In de paper komt de digitale kloof dan ook duidelijk naar voor en wordt er een onderscheid gemaakt tussen gender, etniciteit, opleidingsniveau en beroepsstatus.

Zo wordt er geschreven over de primaire genderkloof wat gaat over het gebruik versus niet- gebruik van computer en internet. Deze is veel kleiner geworden, maar er zijn wel nog steeds genderverschillen op het secundaire niveau, namelijk verschillen in gebruikspatronen en ICT-vaardigheden.

Als het gaat over de kloof die ontstaat door etniciteit is het moeilijker om een onderscheid te maken omdat vaak andere factoren meespelen, zoals de sociaaleconomische positie van de gezinnen en het opleidingsniveau.

De sociaaleconomische positie van een gezin bepaalt natuurlijk de mate waarin ICT materiaal kan aangeschaft worden, maar het bepaalt veel minder het gebruik van ICT-toepassingen. Hier is het belangrijk dat je als gebruiker toegang hebt tot zo’n toepassingen, of het nu via de school, de openbare dienstverlening in bibliotheken, kringloopwinkels, … of de werkgever is.

Om iedereen gelijke kansen te geven, heeft het onderwijs hier een dubbele rol te spelen. Enerzijds  ervoor zorgen dat jongeren op school toegang hebben tot ICT en er mee leren werken. Anderzijds de ICT-competenties van alle leerlingen op een zodanige manier verder ontwikkelen dat ICT-gebruik kritisch en beredeneerd ingezet wordt. Dit laatste lijkt me een belangrijk item waar stevig in geïnvesteerd moet worden. Natuurlijk moet een school rekening houden met leerlingen die minder ICT-vaardig zijn en/of alleen op school toegang hebben tot ICT-faciliteiten.

Zal het onderwijs hierin slagen? De invoering van een ICT-curriculum is alvast een stap in de goede richting om elke jongere gelijke kansen te bieden om ICT-competenties te verwerven.

Het volledige artikel kan je nalezen op academia.

PirothCopy editor : P. Elle publie des articles scientifiques en anglais et en français, articles originaux, revues générales, communications brèves et lettres à la rédaction, qui abordent les différentes www.cialisgeneriquefr24.com cialis pathologies infectieuses et leurs agents pathogènes. Les axes d'étude de la revue concernent autant la clinique, la prévention, la biologie, les infections nosocomiales que l'épidémiologie et la thérapeutique.