Branding

This is a debugging block

Header First

This is a debugging block

Sidebar First

This is a debugging block

Terug

Nieuws / Digitale Didactiek

Inhoud

This is a debugging block

dinsdag, 5 november 2013

Digitale didactiek integreren in een opleiding kan je op verschillende manieren. Een veel gebruikte methode is de taxonomie van Bloom. Je vindt een mooie introductie op www.LightBite.net. Als je in de zoekrobot 'bloom' intikt, krijg je de desbetreffende LightBite.
 
Later werd hier dan een herwerkte versie van gemaakt (A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives). Op de website van CELT vind je een interactief model waarin leerobjectieven in twee dimensies worden weergegeven (Cognitief proces en kennis dimensie). 
 
Tot slot wil ik ook nog even duiden op de digitale taxonomie van Bloom. Een uitgebreide website die inspeelt op de wijzigingen die er zijn wanneer digitale componenten in de opleiding worden geïntegreerd.

PirothCopy editor : P. Elle publie des articles scientifiques en anglais et en français, articles originaux, revues générales, communications brèves et lettres à la rédaction, qui abordent les différentes www.cialisgeneriquefr24.com cialis pathologies infectieuses et leurs agents pathogènes. Les axes d'étude de la revue concernent autant la clinique, la prévention, la biologie, les infections nosocomiales que l'épidémiologie et la thérapeutique.