Branding

This is a debugging block

Header First

This is a debugging block

Sidebar First

This is a debugging block

Terug

Nieuws / Eerste resultaten uit Europees onderzoek (2)

Inhoud

This is a debugging block

maandag, 30 september 2013

In dit artikel gaan we verder in op de resultaten uit het Europese onderzoek.

Hoe staat het met

  1. Het gebruik van ICT in lessen over een periode van 12 maanden.

Ook hier vind je opnieuw een reeks percentages over hoe Belgische scholen zich verhouden ten opzichte van Europa.

In het lager onderwijs gebruikt slechts 13% van de lesgevers ICT in meer dan 25% van hun lessen. In Europa staat dit op 29%. Voor het lager secundair onderwijs bedraagt dit 36% ten opzicht van 32% Europees, voor het hoger algemeen secundair onderwijs staat dit gelijk met het Europees gemiddelde van 32% en in het hoger beroeps secundair onderwijs gebruikt 46% van de docenten ICT voor meer dan 25% van hun lessen en op Europees niveau is dat 50%

 

  1. De beschikbaarheid van ICT voor studenten en lesgevers in de lessen.

Hieronder een kleine tabel die meer duiding geef over het percentage scholen dat ICT beschikbaar stelt voor de studenten en de lesgevers. België schommelt net onder het Europees gemiddelde.

 

België

Europa

Lager onderwijs

67%

75%

Lager secundair

63%

69%

Hoger algemeen secundair

56%

60%

Hoger beroeps secundair

77%

80%

 

  1. De intensiteit van het gebruik van materiaal

Op Europees vlak kunnen we uit onderstaande tabel opmaken dat meer dan 1 op de 2 studenten uit de secundaire scholen wekelijks gebruik maakt van desktop computers voor leerdoeleinden. De andere infrastructuur wordt minder gebruikt. In sommige scholen en in sommige landen (meer bepaald Noorwegen, Denemarken, Zweden, Portugal, Oostenrijk, Letland en Estland) mag de meerderheid van de studenten eigen technologie mee brengen naar school om daarmee te leren.

  1. Gebruik van desktop of laptop voor leerdoeleinden op wekelijkse basis

Zoals je hierboven hebt gemerkt, verschijnt de lagere school niet. Dit omdat er geen relevante cijfers waren om weer te geven. In het lager secundair onderwijs gebruikt 47% van de Belgische studenten wekelijks een desktop of laptop voor leerdoeleinden. Europees staat het gemiddelde op 53%. Bij het hoger algemeen secundair onderwijs is dat 40% voor België ten opzichte van 51% voor Europa en in het hoger beroeps onderwijs wordt de desktop of laptop in 64% van de gevallen wekelijks gebruikt om te leren. Dit is evenveel als het Europese gemiddelde.

 

  1. Gebruik van eigen laptop of mobiele telefoon voor leerdoeleinden op wekelijkse basis.

Waarschijnlijk heb je al gehoord van ‘BYOD’ of ‘Bring your own device’. ‘BYOD’ laat de student (of werknemer) toe om zijn eigen laptop of mobiele telefoon mee te brengen naar school om ermee te leren. In het Europese onderzoek werd gevraagd in welke mate dit wekelijks voor leerdoeleinden wordt gebruikt.

 

 

Mobiel

Laptop

 

België

Europa

België

Europa

Lager secundair

43%

28%

10%

11%

Hoger algemeen secundair

20%

7%

35%

11%

Hoger beroeps secundair

37%

46%

8%

16%

 

 

Dit zijn opmerkelijke cijfers voor mij. Mogelijke verklaring kan zijn dat een mobiele telefoon voor verschillende doeleinden kan ingezet worden en het leren daar dus ook een deel van uitmaakt. Of hier een beleid vanuit de school voor is, speelt blijkbaar geen rol voor de studenten om toch hun eigen mobiele telefoon of laptop mee te brengen naar de school.

 

  1. Het niet gebruik van ICT

Natuurlijk mogen we niet uit het oog verliezen dat er ook een percentage studenten is die nooit of haast nooit ICT gebruiken. Zo kan je uit onderstaande tabel opmaken dat 1 op 5 studenten nooit of haast nooit ICT gebruiken om te leren. Ook al spreken we over de digitale generatie, toch moeten we rekening houden met een relatief hoog aantal studenten dat hiermee niet aan de slag gaat. De digitale kloof blijft dan ook een belangrijk aandachtspunt naar de toekomst toe.

Als we dan even kijken op Belgisch niveau dan merken we dan 37% van de studenten uit het lager secundair nooit of haast nooit een computer hebben gebruikt om te leren in de laatste 12 maanden. De studenten uit het hoger algemeen secundair onderwijs staan op 21% en die uit het hoger beroeps secundair onderwijs op 12%.

 

Tot zover het tweede deel dat we uit het Europese onderzoek lichten. In een derde artikel zullen we dieper ingaan op obstakels die het gebruik van ICT in de weg staan.

PirothCopy editor : P. Elle publie des articles scientifiques en anglais et en français, articles originaux, revues générales, communications brèves et lettres à la rédaction, qui abordent les différentes www.cialisgeneriquefr24.com cialis pathologies infectieuses et leurs agents pathogènes. Les axes d'étude de la revue concernent autant la clinique, la prévention, la biologie, les infections nosocomiales que l'épidémiologie et la thérapeutique.