Branding

This is a debugging block

Header First

This is a debugging block

Sidebar First

This is a debugging block

Terug

Nieuws / Flipped classroom

Inhoud

This is a debugging block

dinsdag, 29 oktober 2013

Wat is een "flipped classroom" eigenlijk en waar ligt het verschil met een traditionele lesmethode?
 
Een "flipped classroom" draait de traditionele lesmethodes om door instructies online aan te bieden, buiten de klas, en het huiswerk in de klas te behandelen.
 
De Teacher's guide geeft je hiervan een visueel overzicht. Studenten bekijken de theoretische introductie van de lessen buiten de schooltijd en op hun eigen tempo. Ze discussiëren online hierover met hun medestudenten en de lesgevers. Oefenen, verwerkingsopdrachten, discussies, presentaties leren geven en vragen beantwoorden gebeurt tijdens de eigenlijke lessen. Studenten krijgen een actievere rol toebedeelt in de klas en de docenten begeleiden dit.

PirothCopy editor : P. Elle publie des articles scientifiques en anglais et en français, articles originaux, revues générales, communications brèves et lettres à la rédaction, qui abordent les différentes www.cialisgeneriquefr24.com cialis pathologies infectieuses et leurs agents pathogènes. Les axes d'étude de la revue concernent autant la clinique, la prévention, la biologie, les infections nosocomiales que l'épidémiologie et la thérapeutique.