Branding

This is a debugging block

Header First

This is a debugging block

Sidebar First

This is a debugging block

Terug

Nieuws / We staan opnieuw met beide voeten op de grond

Inhoud

This is a debugging block

donderdag, 24 oktober 2013

Vandaag kon ik een onderzoek inkijken van twee onderzoekers aan de UGent (Jo Tondeur en Natalie Pareja Roblin). In deze paper beschrijven ze hun ervaringen rond het gebruik van tablets in twee TSO-scholen en een BSO-school.
 
Zij bekeken enerzijds vanuit het standpunt van de leerkrachten: hoe ze tablets inzetten en waarom ze dat zo doen? En anderzijds vanuit het standpunt van de schoolleiders en ICT-coördinatoren: wat is hun rol en hoe kijken zij tegen de tablets aan?
 
Dat tablets vandaag een hype zijn, moet geen extra duiding. De case studie die beide onderzoekers uitvoerden, leerden hen dat er toch een genuanceerder en realistischer beeld mag opgehangen worden als het aankomt tot het gebruik van tablets in het onderwijs.
 
Het resultaat van dit onderzoek is terug te vinden op leerrijk.
 

PirothCopy editor : P. Elle publie des articles scientifiques en anglais et en français, articles originaux, revues générales, communications brèves et lettres à la rédaction, qui abordent les différentes www.cialisgeneriquefr24.com cialis pathologies infectieuses et leurs agents pathogènes. Les axes d'étude de la revue concernent autant la clinique, la prévention, la biologie, les infections nosocomiales que l'épidémiologie et la thérapeutique.